Mahmutćehajić izabran za člana Evropske akademije nauka i umjetnosti