Vizija

Bosna i Hercegovina organizovana kao građanska država.

Društvo ravnopravnih ljudi bez obzira na boju kože, religiju, etničku pripadnost.

Bosanska nacija koju sačinjavaju (po svojoj volji) građani Bosne i Hercegovine bez obzira na etničku pripadnost.

Izjednačeni sinonimski nazivi Bosanac = Bošnjak = Bošnjanin  za Bosanski etnos.