Američka ambasada citira Ustav BiH u kojem se kaže da entiteti ne mogu regulisati državnu imovinu