Predsjednik

Mirsad Čaušević

Mirsad /Mušana/ Čaušević    
Rodjen 26.05.1955godine u Sarajevu 
Skenderija 50,Sarajevo ,Bosna i Hercegovina 

Obrazovanje

 • Osnovno obrazovanje Sarajevo
 • SS Druga gimnazija Sarajevo
 • VSS građevinski fakultet (geodetski smjer) Sarajevo
 • IBM Školsci centar programiranje/projetovanje informacionih sistema

Radno Iskustvo

 • RGU (republicka Geodetska Uprava) Projektovanje katastarskog informacionog Sistema.
 • Zavod za izgradnju Grada Sarajevo analiza, implementacija I odrzavanje podzemnih instalacija grada Sarajeva.
 • BH Telecom Racunski Centar programiranje I projektovanje PTT informacionih sistema.

     Rat

 • Nacelnik obavještajne uprave Armije BiH
 • MVP Zamjenik /pomocnik ministra vanjskih poslova

     Poratni period (USA)

 • Disclosure corp, programiranje i projektovanje informaciskih finansijskih Sistema EDGAR, PATROL I dr.
 • Primark corp , Implementacija monitoring/upravljackog sistema globalno (Kompletna Infrastruktura kompanije)  Patrol.
 • Thomson Financial corp , Implementacija monitoring/upravljackog Sistema globalno (Kompletna Infrastruktura kompanije) Fresh water.

Business (direktor i osnivac)

 • ABA Net LLC USA,
 • AIR ABA DD Sarajevo,
 • ABA Tel DOO Srbia
Mirsad Čaušević