Skupština

Skupština je organ upravljanja Udruženja, koji čine svi članovi sa jednakim pravom glasa.
Mandat Skupštine traje četiri godine. Skupština može skratiti mandat na prijedlog najmanje 25 delegata, predsjednika Udruženja ili Izvršnog vijeća.
Skupština ima predsjednika koji predsjedava sjednicama Skupštine i koga bira i razrješava Skupština iz reda svojih članova.
Mandat predsjednika Skupštine traje četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

 

 

Skupština je organ upravljanja Udruženjem koju čine svi članovi s jednakim pravom glasa.

Skupština Udruženja može biti redovna i vanredna.

Redovna Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u toku kalendarske godine i ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja godišnjeg izvještaja o radu Udruženja.

Predsjednik Udruženja saziva redovno zasjedanje Skupštine u prvoj godini nakon prethodnog redovnog zasjedanja Skupštine. Redovno zasjedanje Skupštine mora biti sazvano najmanje 60 dana po pisanoj obavijesti upućenoj članovima Skupštine.

Predsjednik Skupštine dužan je sazvati redovno zasjedanje Skupštine u slučaju kada to zahtijeva najmanje 1/3 članova Skupštine, ili kada to zatraži Predsjednik Udruženja.