Državna imovina pripada Bosni i Hercegovini i njenim građanima.