Predsjednik Udruženja

(Odgovornost Predsjednika Udruženja)

Predsjednik Udruženja je za svoj rad odgovoran Skupštini u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Udruženja, a potpredsjednici su za svoj rad odgovorni Predsjedniku Udruženja i njemu podnose izvještaj o radu.

(Ovlasti Predsjednika Udruženja)

Predsjednik Udruženja ima slijedeća prava, dužnosti i odgovornosti:

  1. priprema sjednice Skupštine;
  2. priprema i predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
  3. rukovodi poslovima Udruženja, provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština i donosi odluke u okviru programa rada i planova razvoja Udruženja;
  4. upravlja imovinom Udruženja;
  5. predstavlja Udruženje u odnosima sa liderima institucija vlasti, međunarodnih organizacija, međureligijskih i drugih institucija, kao i liderima bošnjačkih i drugih organizacija;
  6. zastupa  i predstavlja  Udruženje  u javnosti i pravnom prometu;
  7. .......